fbpx

Wielkość czcionki:

 • A
 • A
 • A

Kontrast strony:

 • A
 • A
 • A

AKCES Edukacja na portalach społecznościowych

Pole i obwód prostokąta

Scenariusz zajęć z wykorzystaniem zestawu LEGO® Education SYSTEM Zestaw Kreatywny

 

Wiek uczestników: klasa 4
Liczba uczestników: zespół klasowy
Czas trwania zajęć: 45 minut
Autor: Anna Fryś
Link do strony placówki: https://akademiazakow.eu/

Scenariusz powstał w ramach programu Ambasador Przyjaznej Edukacji

 

CELE OGÓLNE

 • uczeń potrafi zbudować prostokąt o podanych wymiarach 
 • uczeń potrafi obliczyć pole i obwód zbudowanego prostokąta
 • uczeń potrafi zbudować prostokąt o zadanych obwodzie i/lub polu.

CELE SZCZEGÓŁOWE

 • uczeń oblicza obwód prostokąta i kwadratu, gdy boki wyrażone są tą samą jednostką długości
 • uczeń oblicza bok kwadratu o danym obwodzie
 • uczeń rozwiązuje praktyczne zadania tekstowe na obliczanie obwodu prostokąta.
 • uczeń wypełnia prostokąty kwadratami jednostkowymi,
 • uczeń oblicza pole prostokąta, gdy dane są długości boków, wyrażone jednakowymi jednostkami długości.

 

PODSTAWA PROGRAMOWA

 

 • I. Sprawność rachunkowa.
  • Wykonywanie nieskomplikowanych obliczeń w pamięci lub w działaniach trudniejszych pisemnie oraz wykorzystanie tych umiejętności w sytuacjach praktycznych.
  • Weryfikowanie i interpretowanie otrzymanych wyników oraz ocenasensowności rozwiązania.
 • III. Wykorzystanie i interpretowanie reprezentacji.
  • Używanie prostych, dobrze znanych obiektów matematycznych, interpretowanie pojęć matematycznych i operowanie obiektami matematycznymi.
 • XI. Obliczenia w geometrii. Uczeń:
  • oblicza obwód wielokąta o danych długościach boków;
  • oblicza pola: trójkąta, kwadratu, prostokąta, rombu, równoległoboku, trapezu, przedstawionych na rysunku oraz w sytuacjach praktycznych, w tym także dla danych wymagających zamiany jednostek i w sytuacjach z nietypowymi wymiarami, na przykład pole trójkąta o boku 1 km i wysokości 1 mm;

 

CZEGO POTRZEBUJESZ?

 • LEGO® SYSTEM Zestaw Kreatywny
 • szare płytki 8x8 (po jednej na uczestnika zajęć)

 

PRZEBIEG ZAJĘĆ

 

 • Zaangażowanie – 5 minut
  Omówienie celu lekcji: zbudujemy sobie dzisiaj kilka prostokątów z klocków, abyście potrafili określić ile pinów jest na obwodzie figury, ale ile ją wypełnia.

 • Część I (praca w parach)
  Podział uczniów na pary (w przypadku grupy z nieparzystą liczbą uczniów powstaje
  jedna trójka). Krótkie omówienie zasad pracy w parach.
  • Poszukiwanie i wyjaśnianie  - 15 min
   • Ćwiczenie 1:
    Na swojej płytce zbuduj prostokąt o wymiarach 7 pinów na 5 pinów. Pokaż godrugiej osobie w parze, czy zbudowaliście takie same prostokąty?
   • Ćwiczenie 2:
    Na swojej płytce zbuduj prostokąt, którego obwód wynosi 22 piny. Pokaż swój prostokąt drugiej osobie w parze. Zbudowaliście takie same prostokąty?
  • Po wykonaniu dwóch ćwiczeń następuje omówienie na forum klasy, dlaczego wnpierwszym ćwiczeniu rozwiązanie jest jedno, a w drugim może ich występowaćnwięcej. Omówienie sposobu jak szukać innych rozwiązań w zadaniu drugim,nwskazanie wszystkich możliwych rozwiązań. Zwrócenie uwagi na to, że są tonwszystkie rozwiązania z wykorzystaniem liczb naturalnych, ale poza nimi mogą być inne.
  • Rozwijanie - 5 min
   Zbuduj prostokąt, którego obwód wynosi 16 pinów. Ile możliwych rozwiązań jesteście w stanie zbudować?
   Zwróć uwagę na to, że każdy kwadrat jest prostokątem.
 • Część II (praca w parach)
  • Poszukiwanie - 5 min
   Zbuduj na swojej płytce prostokąt, którego pole wynosi 12 pinów. Czy druga osoba w parze zbudowała taki sam?
  • Wyjaśnianie - 5 min
   Omówienie przykładowych rozwiązań i sposobu ich poszukiwania. Ponowne zwrócenie uwagi, że prezentowane rozwiązania są z zakresu liczb naturalnych.
  • Rozwijanie -5 min
   Każdy uczestnik zajęć buduje prostokąt o obwodzie 22 piny i polu 30 pinów. Pokaż swój prostokąt wszystkim, czy macie takie same rozwiązania, dlaczego? Czy jesteśmy w stanie podać taki obwód i pole, aby było więcej niż jedno rozwiązanie?
  • Ewaluacja - 5 min
   Opowiedz własnymi słowami jak poszukujemy innych rozwiązań, gdy dane mamy pole lub obwód prostokąta. Co w tych ćwiczeniach było dla Ciebie najłatwiejsze, a co najtrudniejsze?

 

 

Newsletter

Zapisz się już teraz