fbpx

Wielkość czcionki:

 • A
 • A
 • A

Kontrast strony:

 • A
 • A
 • A

AKCES Edukacja na portalach społecznościowych

Sanie Mikołaja

Scenariusz zajęć z wykorzystaniem zestawu LEGO® MINDSTORMS® Education EV3® 

 

Wiek uczestników: 10-14 lat
Liczba uczestników: do 14 osób
Czas trwania zajęć: 120 min
Autorka: RoboCamp
Link do strony placówki: www.robocamp.pl

 

INFORMACJE OGÓLNE

Cele ogólne:

 • Omówienie zagadnień związanych ze zdalnym sterowaniem robotem na przykładzie modelu Sań Mikołaja z zestawu LEGO Education LEGO® Education MINDSTORMS® EV3 (#45544).

Cele szczegółowe:
Uczniowie: 

 • Rozwijają zainteresowanie i szacunek dla innych kultur i narodów poznając praktykowane w różnych rejonach świata tradycje i zwyczaje świąteczne.
 • Rozwijają umiejętności motoryczne oraz komunikacji i współpracy w grupie budując w parach Sanie Mikołaja z zestawu LEGO Education LEGO® Education MINDSTORMS®EV3 (#45544).
 • Rozwijają kompetencje techniczne poznając budowę i działanie przekładni kątowej i ślimakowej oraz działanie napędu burtowego.
 • Zgłębiają tajniki myślenia komputacyjnego tworząc program dla robota oraz iwykorzystują w praktyce zdarzenia, wyrażenia logiczne oraz funkcje programowe.
 • Rozwijają kreatywność rozwiązując zadania dodatkowe.

Czego potrzebujesz:

 • Zestaw LEGO® Education MINDSTORMS® EV3 (#45544) - po jednym na parę,
 • komputer z zainstalowanym środowiskiem programistycznym Scratch 3.0 wraz z rozszerzeniem EV3 i aplikacją Scratch Link,
 • filmiki z instrukcją,
 • opcjonalnie kartki i kredki, taśma malarska.  

PRZEBIEG ZAJĘĆ

 

 • Zaangażowanie 


 • Zbuduj: 
  Prowadzący udostępnia uczniom instrukcję budowy robota korzystając filmu: Budujemy i programujemy Sanie Mikołaja z LEGO Mindstorms EV3 i Scratch 3.0 - część 2 - Zbuduj robota

 • Zbadaj: 
  prowadzący omawia z grupą działanie zbudowanych robotów.

  Przykładowe pytania do dyskusji:
  - Ile silników napędza Sanie Mikołaja?
  - Jaki napęd wykorzystano w Saniach Mikołaja? Które silniki odpowiadają za jazdę do
  przodu i skręcanie robota?
  - Do czego wykorzystano średni silnik? Jakie elementy modelu ruszają się dzięki niemu?
  - Jakie mechanizmy zastosowano w modelu?
  - Dlaczego postać Mikołaja nie jest przymocowana na sztywno do sań?
  - Jak działa przekładnia ślimakowa?
  - Kto kogo wprawia w ruch? Mikołaj renifera czy na odwrót?
 • Zaprogramuj:
  Programowanie robota. Prowadzący omawia z grupą, w jaki sposób zaprogramować robota w języku Scratch 3.0. Celem programu jest zaprogramowanie systemu sterowania modelem z wykorzystaniem przycisków klawiatury komputera. Po omówieniu każdego etapu programu, uczniowie programują roboty przy swoich stanowiskach pracy.

  Przykładowe pytania do dyskusji:
  - Jakie przyciski klawiatury komputera warto wykorzystać do sterowania modelem?
  - Jakie silniki powinny być uruchamiane po naciśnięciu przycisków strzałki w górę, lewo i
  prawo?
  - Jak długo powinny pracować uruchomione silniki? Jak zatrzymać silniki po zwolnieniu
  przycisku?
  - Jak wykorzystać bloczki komunikatów do wyodrębnienia funkcji odpowiedzialnych za
  sterowanie każdym z silników? • Zagraj - 15 min
  Zabawa robotem. Uczniowie testują działanie robota i zaprogramowanego własnoręcznie systemu zdalnego sterowania. Dla urozmaicenia, uczniowie mogą stworzyć skrypt ograjacy świąteczną melodię albo pokolorować i złożyć choinki origami, między którymi model Sań Mikołaja trzeba będzie musiał przejechać slalomem. 

 

DODATKOWO

Podpowiedzi:
Proces budowy robota przebiega sprawniej jeśli dzieci korzystają z proponowanego przez producenta systemu sortowania klocków i pracują w parach.
Czas rozkładania konstrukcji pod koniec zajęć warto wykorzystać na powtórzenie najważniejszych pojęć poznanych na zajęciach. Przykładowe pojęcia do powtórzenia to: napęd burtowy, przekładnia ślimakowa, przekładnia kątowa, zaprzeczenie logiczne, funkcja programowa.

 Przykładowe rozwiązania konstrukcyjne:

Sanie Mikołaja EV3 Edu Scratch scenariusz

Newsletter

Zapisz się już teraz