fbpx

Wielkość czcionki:

 • A
 • A
 • A

Kontrast strony:

 • A
 • A
 • A

AKCES Edukacja na portalach społecznościowych

6 kolorowych klocków - zajęcia matematyczne

Scenariusz zajęć z wykorzystaniem metody 6 klocków

Scenariusz stworzony w ramach programu Ambasador Przyjaznej Edukacji.

Autorka: Iwona Zduniak
Nazwa placówki: Publiczne Przedszkole nr 19 w Pile
Link do strony placówki: https://publiczneprzedszkole19.pila.pl/
Poziom edukacyjny: grupa dzieci 5-letnich
Liczba uczestników: cała grupa
Czas trwania zajęć: 30 min

 

INFORMACJE OGÓLNE

Cele ogólne:

   • Nabywanie przez dziecko doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze jego rozwoju w toku wielokierunkowej aktywności.
   • Wspieranie rozwoju wielozmysłowego postrzegania oraz innych procesów poznawczych.
   • Rozwijanie podstawowej orientacji w przestrzeni i czasie.
   • Rozumienie pojęcia liczby (aspekt kardynalny i porządkowy), przeliczanie, dodawanie, odejmowanie, klasyfikowanie wg różnych kryteriów

Cele szczegółowe:
Dziecko: 

   • orientuje się na kartce papieru, posługuje się pojęciami: góra, dół, prawa strona, lewa strona
   • liczy, zaczynając od prawej, a potem od lewej strony,
   • ustala miejsce w szeregu: ten jest pierwszy, ten piąty, ten ósmy
   • skupia uwagę na rzeczach i dostrzega ich cech 
   • odwzorowuje układ klocków
   • współpracuje z innymi dziećmi
   • określi, co jest prawdą, a co fałszem
   • orientuje się w schemacie swojego ciała
   • rozumie i wykonuje polecenia złożone
   • dostrzega różnice w układzie klocków

Metody:

   • obserwacja,
   • instrukcja,
   • praktyczne działanie,
   • doświadczenie,
   • zadania do wykonania

Formy pracy:

   • praca indywidualna, grupowa

Środki dydaktyczne:

   • zestaw klocków Lego® Education DUPLO® 4x 2x8 pinów po jednym w kolorze czerwonym, żółtym, zielonym i niebieskim dla każdego dziecka

   • frotki na lewą rękę dla każdego dziecka,

   • kartki formatu A4,

   • plansze –karty pracy wydrukowane ze strony,

   • plansze z układem klocków na kartce papieru –rzut z góry,

   • chustka.

PRZEBIEG ZAJĘĆ:

 1. Powitanie
  Nauczyciel i dzieci witają gości. Następnie prowadząca objaśnia, co dzieci będą dziś robiły na zajęciach. Dzieci zakładają frotki na lewą rękę, nauczyciel rozdaje każdemu zestaw 6 klocków Lego Education.Siadają w kole na dywanie

 2. „Prawda lub fałsz”
  Dziecko trzyma po jednym klocku w każdej dłoni, np. zielony w prawej dłoni oznacza, że odpowiedźto „prawda”, a czerwony w lewej dłoni oznacza, że odpowiedź to „fałsz”. Nauczyciel zdaje pytanie, a dzieci odpowiadają, podnosząc klocek, który odpowiada wybranej przez nie odpowiedzi.
  -Czy masz dwie ręce, dwie nogi i jeden nos?
  -Czy zima to por roku, w której kwitną drzewa?
  -Czy drzwi do naszej sali są w kształcie prostokąta?
  -Czy stolik ma cztery nogi?-Czy tydzień ma 6 dni?
  -Czy sobota i niedziela są dniami wolnymi od przedszkola?
  -Czy koło ma taki sam kształt jak kwadrat?

 3. „Podstępna wieża”
  Dzieci mają przed sobą sześć klocków rozłożonych w przypadkowy sposób. Nauczyciel buduje wieżę z klocków (sczepia je pinami). Dzieci kopiują model, a następnie ustawiają je przed sobą. Nauczyciel prosi teraz, aby dzieci zamknęły oczy. Gdy dzieci nie patrzą, nauczyciel zmienia jeden, dwa lub trzy klocki w modelu, np. odłącza dwa klocki na samym dole i umieszcza je na górze. Dzieci otwierają oczy, ale nie dotykają swoich modeli. Muszą teraz spojrzeć na model nauczyciela i porównać go ze swoim, aby domyślić się, co się zmieniło. Na koniec odpowiednio zmieniają swój model.

 4. „Porządkowe”
  Dzieci mają przed sobą sześć klocków rozłożonych w przypadkowy sposób. Nauczyciel buduje swój szereg z sześciu klocków, a następnie wymienia po kolei kolory, których użył. Zadaniem dzieci jest ułożenie klocków w tej samej kolejności od lewej do prawej. Nauczyciel podnosi swój szereg sześciu klocków, a dzieci sprawdzają, czy ich kolejność jest taka sama. Proponowane zadania:
  -Połóżcie palec na piątym / czwartym / trzecim itp. klocku zaczynając liczyć od lewej strony.
  -Powiedzcie, jaki jest kolor pomiędzy pierwszym i trzecim klockiem licząc od lewej strony?
  -Jaki kolor następuje po czwartym klocku / poprzedza go? Itp.

 5.  „Karty z układami”
  Dzieci siadają w rozsypce na dywanie, przodem do nauczyciela. Prowadzącapokazuje dzieciom kartę z układem sześciu klocków, na której widać ich kolory. Dzieci próbują powtórzyć ten układ przy użyciu swoich sześciu klocków zachowując kolejność kolorów.

 6. „Tworzenie kostki”
  Dzieci mają przed sobą sześć klocków rozłożonych w przypadkowy sposób. Nauczyciel prosi, aby dzieci użyły wszystkich swoich klocków i zbudowały kostkę tak szybko, jak potrafią. Następnie prosi, aby chwyciły swoją kostkę tak, aby piny były na górze. Nauczyciel zadaje pytania dzieciom:
  -Ile kolorów widzicie na górze?
  -Co to za kolory?
  -Jaki kolor jest po lewej /po prawej stronie?
  -Jaki kolory są na środku / pod spodem?
  -Teraz policzcie piny, które widzicie na górze. Dotknijcie każdy pin podczas liczenia.
  -teraz policzcie otwory na spodzie kostki.

 7. „Połóż kostkę”
  Każde dziecko stoi na dywanie i trzyma swoją kostkę zbudowaną z zestawu 6 klocków. Następnie postępuje zgodnie z poleceniami nauczyciela:
  -Postaw kostkę na głowie.
  -Zdejmij kostkę z głowy prawą ręką.
  -Przełóż kostkę do lewejręki.
  -Połóż kostkę przed sobą na dywanie.
  -Przeskocz kostkę 5 razy.
  -Stań tyłem do kostki.
  -Podnieś kostkę z podłogi prawą ręką.

 8. „Kolory klocków”
  Dzieci mają przed sobą swoje sześć klocków. Nauczyciel wypowiada nazwy kolorów, a dzieci układają klocki w tej kolejności od lewej do prawej strony. Klocki można także ustawiać w inny sposób: od dołu do góry, od góry do dołu. Następnie nauczyciel układa 3-5 klocków w szeregu, dzieci zapamiętują kolejność kolorów. Po chwili nauczyciel zakrywa szereg chustką. Zadaniem dzieci jest odtworzenie z pamięci układu. Gdy nauczyciel ściąga chustkę, dzieci sprawdzają poprawność wykonania zadania.

 9. „Słuchaj i działaj”
  Przed dzieckiem leży kartka A4, a nad nią sześć klocków. Dzieci wykonują następujące zadania:
  -Prawą dłonią podnieś czerwony klocek i umieść go w lewym górnym rogu kartki.
  -Prawą dłoń trzymaj za plecami, a lewą dłonią podnieś żółty klocek i umieść go w prawym górnym rogu kartki.
  -Umieść niebieski klocek na środku kartki.
  -Obiema rękoma jednocześnie podnieś pomarańczowy i ciemny zielony klocek i sczep je ze sobą, a następnie umieść w dolnym lewym rogu kartki.
  -Lewą dłonią podnieś jasny zielony klocek i umieść go w dolnym prawym rogu kartki.

 10. Zakończenie:
  Nauczycielka dziękuje dzieciom za wspólną zabawę i chwali za aktywny udział w zajęciach.

 11. Ewaluacja:
  Pytania nauczycielki:
  Czy podobały się Wam dzisiejsze zajęcia?

Dodatkowo

Więcej informacji dotyczących metody 6 klocków, możliwość pobrania materiałów dodatkowych w tym kart pracy: https://akcesedukacja.pl/6klockow

 

6kl mat 16kl mat

 

 

 

 

 

 

 

Newsletter

Zapisz się już teraz