fbpx

Wielkość czcionki:

 • A
 • A
 • A

Kontrast strony:

 • A
 • A
 • A

AKCES Edukacja na portalach społecznościowych

Ciekawy punkt orientacyjny

Scenariusz zajęć z wykorzystaniem zestawu LEGO® Education STEAM Park

 

Wiek uczestników: 3–6 lat
Liczba uczestników: 1–10 osób
Czas trwania zajęć: 40 minut
Autor: LEGO® Education

CELE KSZTAŁCENIA

 

W trakcie tych zajęć uczestnicy:

 • zrozumieją znaczenie zabytków,
 • poznają zabytki i unikalne punkty w miejscu swojego zamieszkania.


 NAJWAŻNIEJSZE POJĘCIA

 

 • zabytek
 • punkt orientacyjny
 • zabytek przyrody

PRZEBIEG ZAJĘĆ

 

 1. PRZYGOTUJ – Przed zajęciami
  • obejrzyj filmik dla nauczyciela (education.lego.com/en-us/lessons/preschool-my-xl-world/unique_landmark),
  • przygotuj karty inspiracji z zestawu potrzebne do tych zajęć,
  • przygotuj w sali miejsce, w którym dzieci będą łatwo budować swoje modeleprzygotuj w sali miejsce, w którym dzieci będą łatwo budować swoje modelei odgrywać role z ich wykorzystaniem.

 2. ZAANGAŻUJ – 5 minut
  Pokaż karty inspiracji z parkiem rozrywki, chińską pagodą i miastem i przeczytajna głos tę krótką historię.

  Dzisiaj Wiktor zapytał Weronikę, Tomka, Olę i Zosię, czy mogą znaleźć budyneklub posąg, który reprezentowałby Tęczowe Miasto jako punkt orientacyjny. Dużoo tym rozmawiali, ponieważ mają bardzo różne poglądy na temat tego, co powinnobyć. Weronika uważa, że powinny to być Apartmenty Tęczowe, ponieważ są takie kolorowe i ładne. Zosia mówi, że powinien to być Zamek Strachów w parku rozrywki, kolorowe i ładne. Zosia mówi, że powinien to być Zamek Strachów w parku rozrywki, ponieważ stamtąd można zobaczyć całe miasto. I Tomek i Ola uważają, że powinnato być Chińska Pagoda w parku, ponieważ zawsze mają tam fajne festiwale.

  Pomóc dzieciom w dyskusji na temat ich lokalnej społeczności. Zadawaj pytania,takie jak:
  • Czy mieszkasz w domu lub mieszkaniu? Czy możesz opisać, jak to wygląda?
  • Gdzie zazwyczaj grasz w swojej okolicy?
  • Jakie ciekawe budynki, pomniki lub inne charakterystyczne miejsca znajdując sięw Twojej okolicy?

 3. WYMYŚL - 10 minut
  Powiedz dzieciom, że mają zbudować punkt orientacyjny dla swojej okolicy. Niech pracują w parach, aby zbudować jedną lub dwie rzeczy, które przypominają im, że są blisko domu. Mogą użyć swojej wyobraźni, aby stworzyć nowe modele lub skorzystać z poniższych przykładów jako wskazówek. Gdy wszyscy zakończą budowę, ustaw modele w jednym miejscu, aby dzieci mogły zobaczyć, co zrobili inni.

 4. WYTŁUMACZ - 5 minut
  Zbierz dzieci razem. Poproś, aby na zmianę prezentowali swoje modele i wyjaśniali, dlaczego zdecydowali się zbudować właśnie je. Poproś dzieci, aby pomyślały o tym, co zbudowały. Pomóż im w dyskusji, zadając pytania pomocnicze, takie jak:
  • Gdzie w twojej okolicy się to znajduje?
  • Czy są jeszcze inne rzeczy, które przypominają ci, że jesteś blisko domu lub swojej okolicy?

 5. PODSUMOWANIE - 20 minut
  Wyjaśnij, że wszystkie miasta mają punkty orientacyjne. Zapytaj dzieci, czy mogą nazwać punkt orientacyjny swojego miasta. Lub czy znają takie miejsca w innych miastach. Zachęć dzieci do zbudowania takiego punktu orientacyjnego i przedstawieniago klasie. Jeśli mają trudności, poproś ich, aby pomyśleli o wysokich budynkach, mostach, dużych górach, jeziorach lub posągach.

 6. OCENIANIE - Podczas zajęć
  Oceń rozwój umiejętności dzieci, obserwując, czy:
  • znają cechy fizyczne ich lokalnego środowiska (podstawa do nauki geografii),
  • znają swoje miasto rodzinne, bliższą i dalszą okolicę, powiat, województwo(podstawa do poznania geografii i historii),
  • dodają własne pomysły do kreatywnych projektów i wymyślają własne konstrukcje podczas zabawy.

 7. ZRÓŻNICOWANIE
  Jeśli chcesz, aby zajęcia były łatwiejsze:
  • przypisz każdej parze dzieci jeden model do zbudowania,
  • przeprowadź zajęcia z mniejszą grupą (tj. 3-4 dziećmi) i zapewnij większewsparcie podczas budowania.
  Jeśli chcesz, aby zajęcia były trudniejsze:
  • przypisz każdej parze dzieci więcej, niż jeden model do zbudowania,
  • zachęć dzieci do zaprojektowania nowego punktu orientacyjnego dla TęczowegoMiasta.

 8. ROZSZERZENIE (wydłuży zajęcia)

Rozwój umiejętności językowych:
Poproś dzieci, aby narysowały, a następnie zbudowały nowy punkt orientacyjny dla swojego miasta. Po ukończeniu budowy niech nadadzą nazwę i wyjaśnią swoim kolegom z grupy, dlaczego chcieliby, aby to był nowy punkt orientacyjny

 

PRZYKŁADOWE ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNE


Mój świat xl Duplo punkt orientacyjny konstrukcjaduplo mój świat xl wiatrak

 

duplo mój świat xl most
 

Newsletter

Zapisz się już teraz