fbpx

Wielkość czcionki:

 • A
 • A
 • A

Kontrast strony:

 • A
 • A
 • A

AKCES Edukacja na portalach społecznościowych

Dzielniki i wielokrotności liczb

Scenariusz zajęć z wykorzystaniem zestawu LEGO® Education SYSTEM Zestaw Kreatywny

 

Wiek uczestników: klasa 4
Liczba uczestników: zespół klasowy
Czas trwania zajęć: 45 minut
Autor: Anna Fryś
Link do strony placówki: https://akademiazakow.eu/

Scenariusz powstał w ramach programu Ambasador Przyjaznej Edukacji

 

CELE OGÓLNE

 • uczeń zna pojęcie dzielnika i wielokrotości liczby,
 • uczeń zna różnicę pomiędzy dzielnikiem a wielokrotnością liczby,

CELE SZCZEGÓŁOWE

 • uczeń zna rolę zera jako wielokrotności wszystkich liczb
 • wymienia wielokrotności i dzielniki liczb naturalnych
 • rozróżnia liczby pierwsze i złożone;- ocenia, czy zdania dotyczące dzielników i wielokrotności liczb są prawdziweczy fałszywe;
 • wybiera liczby pierwsze i złożone ze zbioru liczb naturalnych;
 • uzasadnia wybór liczb pierwszych i złożonych ze zbioru liczb naturalnych

 

PODSTAWA PROGRAMOWA

 

 • I. Sprawność rachunkowa.
  • Wykonywanie nieskomplikowanych obliczeń w pamięci lub w działaniach trudniejszych pisemnie oraz wykorzystanie tych umiejętności w sytuacjach praktycznych.
  • Weryfikowanie i interpretowanie otrzymanych wyników oraz ocenasensowności rozwiązania.
 • III. Wykorzystanie i interpretowanie reprezentacji.
  • Używanie prostych, dobrze znanych obiektów matematycznych, interpretowanie pojęć matematycznych i operowanie obiektami matematycznymi.
 • IV. Rozumowanie i argumentacja.
  • 2. Dostrzeganie regularności, podobieństw oraz analogii i formułowanie wniosków na ich podstawie.
 • II. Działania na liczbach naturalnych. Uczeń:
  • 8) rozpoznaje liczbę złożoną, gdy jest ona jednocyfrowa lub dwucyfrowa, a także gdy na istnienie dzielnika właściwego wskazuje cecha podzielności;
  • 14) rozpoznaje wielokrotności danej liczby, kwadraty, sześciany, liczby pierwsze, liczby złożone;

 

CZEGO POTRZEBUJESZ?

 

PRZEBIEG ZAJĘĆ

 

 • Zaangażowanie – 5 minut
  Omówienie celu lekcji: Z czym się Wam kojarzą słowa: dzielnik, wielokrotność?

 • Część I (wielokrotności)
  Podział uczniów na pary (w przypadku grupy z nieparzystą liczbą uczniów powstaje
  jedna trójka). Krótkie omówienie zasad pracy w parach.
  • Poszukiwanie i wyjaśnianie  - 15 min
   • Ćwiczenie 1:
    Pierwsza wieża jest wysoka na 1 klocek, druga na 2. Jak wysoka może być trzecia wieża? Omówcie z parach kilka możliwości, pamiętając o uzasadnieniu. Zbudujcie przykładowe rozwiązania.
   • Ćwiczenie 2:
    Pierwsza wieża ma 3 klocki wysokości, druga 6, a trzecia 9. Jaka zasada kieruje budową wież? Zbudujcie kolejne 3 wieże.
  • Po wykonaniu dwóch ćwiczeń następuje omówienie na forum klasy. Porównanie
   wież zbudowanych w pierwszym ćwiczeniu i wybranie rozwiązania, którego zasadę
   odkryto w ćwiczeniu 2. Omówienie pojęcia wielokrotność.
  • Rozwijanie - 5 min
   Czy każda wielokrotność liczb 1 i 3 została uwzględniona przy budowaniu wież?
   Czego brakuje?
   Zwrócenie uwagi, że 0 jest wielokrotnością każdej liczby.
 • Część II (dzielniki)
  • Poszukiwanie - 5 min
   Zbuduj wieżę z 10 klocków. W jaki sposób możesz ją podzielić na równe części? Czyto zadanie ma tylko jedno rozwiązanie?
  • Wyjaśnianie - 5 min
   Omówienie przykładowych rozwiązań i sposobu ich poszukiwania. Wprowadzenie pojęcia dzielnik.
   Podkreślenie, że każda liczba jest swoim dzielnikiem, czyli jednym ze sposobów jest nierozkładane wieży wcale.
  • Rozwijanie -5 min
   Każdy uczestnik buduje wieżę, tak aby można było ją rozłożyć na równe części na 4 różne sposoby. Omówienie wymyślonych przez uczniów rozwiązań.
  • Ewaluacja - 5 min
   Czy każdą wieżę będziemy w stanie rozłożyć na więcej niż 2 sposoby?

 

 

PRZYKŁADOWE ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNE

 

dzielniki i wielokrotności scenariusz 2dzielniki i wielokrotności scenariusz 3dzielniki i wielokrotności scenariusz 1

Newsletter

Zapisz się już teraz