fbpx

Wielkość czcionki:

 • A
 • A
 • A

Kontrast strony:

 • A
 • A
 • A

AKCES Edukacja na portalach społecznościowych

Klockowe sylaby

Scenariusz zajęć z wykorzystaniem zestawu LEGO® Education Zestaw Kreatywny

Wiek uczestników: 6 lat
Liczba uczestników: bez ograniczeń
Czas trwania zajęć: 30 minut
Autor: Bartosz Sobkowiak

CELE KSZTAŁCENIA

W trakcie tych zajęć dzieci:

 • potrafią przeczytać ze zrozumieniem podane wyrazy, zwroty i dopasować je do obrazka,
 • zgodnie współdziała w grupie
 • rozumiej reguły i zasady zabaw,
 • doskonalą umiejętność czytania sylabowego
 • wyróżniają sylaby w wyrazach
 • potrafi ą ułożyć wyraz z sylab
 • ćwiczą łączenie w pary

NAJWAŻNIEJSZE POJĘCIA

 • sylaba,
 • wyraz.

DO PRZYGOTOWANIA przed zajęciami

 • wybrać potrzebną liczbę klocków (co najmniej 2 razy większą, niż liczba uczestników)
 • wydrukować sylaby (można skorzystać z poniższej tabelki)
 • przykleić sylaby do klocków
 • wybrać odpowiednie wyrazy, które później dzieci będą musiały odnaleźć

PRZEBIEG ZAJĘĆ

 1. ZACZNIJ - 5 minut
 • Przypomnij dzieciom pojęcia sylaba i wyraz, podaj przykłady.

2. ZASTANÓW SIĘ, ZASTOSUJ – 25 minut

 • Zabawa „Ruchy naprzemienne” – dzieci chodzą w miejscu na zmianędotykając prawym kolanem do lewego łokcia i prawym łokciem do lewego kolana.
 • Zabawa „Przedstaw się” – dzieci wypowiadają swoje imienię dzieląc je na sylaby.
 • Zabawa „Znajdź klocek” – zadaniem dzieci jest w jak najszybszym czasie odnaleźć wśród rozsypanych klocków takie, na których naklejone sylaby zaczynają się na taką samą literę. Następnie czytają sylaby, które znaleźli i liczą, ile klocków mają przed sobą.
 • Zabawa „Łączenie wyrazów” – nauczyciel czyta wyraz. Dzieci układają usłyszane wyrazy łącząc sylaby, które mają przed sobą – tworząc klockowe wieżyczki (wyrazów powinno być tyle, ile dzieci).
 • Zabawa „Poszukaj wyraz” – nauczyciel czyta ponownie wyrazy, przydzielając je indywidualnie dzieciom (np. Marysia poszukaj słowa MOWA). Po znalezieniu dziecko sylabuje znaleziony wyraz.
 • Zabawa „Kto ma literę?” – nauczyciel wymienia jedną literę. Dzieci, które w swoich klockowych wyrazach mają literę wymienioną przez nauczyciela, wstają z miejsca i obiegają grupę siedzącą w kole. Następnie nauczyciel podaje kolejne litery i sytuacja się powtarza.
 • Dzieci same wyszukują wyrazy wśród rozsypanych sylab, tworząc klockowe wieżyczki, po czym prezentują je całej grupie.

 PlanszaPrzyklady sylab

 

 

Newsletter

Zapisz się już teraz