fbpx

Wielkość czcionki:

 • A
 • A
 • A

Kontrast strony:

 • A
 • A
 • A

AKCES Edukacja na portalach społecznościowych

Zbudujmy bramę – koła zębate

Scenariusz zajęć z wykorzystaniem zestawu LEGO® Education STEAM Park

Wiek uczestników: 3–5 lat
Liczba uczestników: 1–8 osób
Czas trwania zajęć:  ok. 60 minut
Autor: LEGO® Education

 

 

CELE KSZTAŁCENIA

W trakcie tych zajęć dzieci:

 • poznają działanie kół zębatych,
 • połączą ze sobą koła zębate,
 • wprawią koła zębate w ruch.

 

NAJWAŻNIEJSZE POJĘCIA

 • koła zębate,
 • zazębiać.

Nauka przedmiotów ścisłych i przyrody poprzez zabawę(wskazówki dla nauczyciela). Koła zębate to obracające się części maszyny z zębami, które idealnie dopasowują się do innego koła. Koła zębate są tak zaprojektowane, aby móc przekazywać obrót bądź siłę, która obrót wywołuje.

PRZEBIEG ZAJĘĆ:

 1. ZACZNIJ  15 minut

  • Poproś dzieci, aby odnalazły wszystkie elementy, które się obracają, a następnie wyjaśnij, że takie elementy mogą być bardzo przydatne.
  • Powiedz dzieciom, że koła zębate to elementy maszyny, które są wykorzystywanedo budowy innych części, które mają się obracać.
  • Niech dzieci pokażą, w jaki sposób pracują obracające się elementy, a następniepoproś je, aby ułożyły koła zębate w jednym rzędzie tak, aby ruch jednego koła wywoływał ruch wszystkich kół.
  • Zadaj następujące pytania:- W którą stronę obracają się koła?- Co się dzieje, kiedy duże koło zazębia się z mniejszym?- Co się dzieje, kiedy zazębiają się dwa koła tej samej wielkości?
  • Przekaż dzieciom, że teraz przeczytasz im początek historyjki o grupie osób, która przygotowuje Park STEAM na przyjście odwiedzających. Możesz pokazać im zdjęcie z przykładowym rozwiązaniem albo wykorzystać figurki do odegraniatej scenki.
  • Przeczytaj głośno poniższe opowiadanie:

  Potrzebujemy nowej bramy, aby park wyglądał ładniej, ale również aby kontrolować liczbę odwiedzających” powiedział Piotrek, zarządca parku.„Mam kilka dużych kół zębatych w swoim warsztacie. Mój tata przyniósł je ze swojej fabryki do domu i dał mi je. Moglibyśmy ich użyć, aby zbudować nową bramę” zaproponowała Teresa. „Świetny pomysł! Też mam kilka cegieł i innych części, które mogą sięprzydać” powiedział Piotrek.

Wskazówka: Łączenie kół zębatych na różne sposoby sprawi, że będą się poruszać wolniej lub szybciej; zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara lub przeciwnie do niego.

2. ZBUDUJ(10 minut):

• Pokaż dzieciom zdjęcie z przykładowym rozwiązaniem przygotowane do fazy„Zacznij”, a następnie zapytaj dzieci czy rozpoznają ruchome części modelu.
• Niech zbudują swoje własne modele bramy, które się otwierają i zamykają.

3. ZASTANÓW SIĘ(10 minut):

• Poproś dzieci, aby przetestowały swoje bramy, a następnie je ulepszyły.
• Zadaj następujące pytania:
- Dzięki czemu brama się otwiera i zamyka?
- Czy figurki mogą swobodnie przez nią przechodzić?

4. ZASTOSUJ(20 minut):

Niech dzieci zbudują podwójną bramę, która otwiera się z dwóch stron w tym samym czasie, dzięki czemu może przez nią przejść jeszcze większa liczba odwiedzających.

PODSUMOWANIE  (5 minut)
Obserwowanie poniższych kompetencji pomoże Ci na bieżąco kontrolować, czy dzieci rozwijają kluczowe umiejętności z zakresu przedmiotów ścisłych i przyrody, technologii, inżynierii, przedmiotów artystycznych i matematyki.
• Odpowiednie wykorzystanie mechanizmów, takich jak proste przekładnie zębate oraz koła.
• Zadawanie pytań dotyczących przedmiotów ścisłych i przyrody, oraz założeń związanych z technologią.
• Eksperymentowanie/testowanie w obliczu pytań typu „Co się stanie, gdy...”
• Obserwowanie i opisywanie pewnych następstw.

 STEAM Park Koła zębate

 

STEAM Park Brama

Newsletter

Zapisz się już teraz