fbpx

Wielkość czcionki:

 • A
 • A
 • A

Kontrast strony:

 • A
 • A
 • A

AKCES Edukacja na portalach społecznościowych

Latarnia morska z WeDo 2.0

Scenariusz zajęć z wykorzystaniem zestawu LEGO® Education WeDo 2.0

 

Co się kryje w latarni morskiej?

Wiek uczestników: 6-9 lat
Liczba uczestników: 12 osób
Czas trwania zajęć: 90 minut
Autor: Iga Malik

CELE OGÓLNE

Celem zajęć jest rozwijanie kompetencji w zakresie nauk:

 • matematycznych,
 • naukowo-technicznych, 
 • informatycznych,
 • przyrodniczych.

Powyższe cele realizowane są poprzez:

 • pracę z komputerem,
 • konstruowanie z klocków według instrukcji i własnych pomysłów,
 • programowanie skonstruowanych robotów według instrukcji i własnego pomysłu,
 • przebudowywanie projektów tak, by pełniły inne funkcje, 
 • szukanie korelacji działania projektów z otaczającym nas światem (burza mózgów,prezentacja projektów przygotowanych w domu, prowadzenie kart obserwacji projektu na zajęciach i w domu),
 • korzystanie ze środków multimedialnych (tablica multimedialna, oprogramowanieWeDo™ 2.0, filmy instruktażowe i inne),
 • pracę indywidualną i w grupach.

Podczas zajęć uczestnicy:

 • poznają podstawy konstruowania i programowania,
 • rozwijają i doskonalą umiejętność myślenia logicznego i przyczynowo –skutkowego,
 • trenują kreatywność, wyobraźnię przestrzenną,
 • doskonalą umiejętności pracy zespołowej, 
 • uczą się współpracy, 
 • kształtują postawę twórczą skłaniającą do refleksji i własnych pomysłów na konstruowanie i programowanie robotów przy użyciu dostępnych narzędzi, 
 • ćwiczą umiejętności komunikacyjne, 
 • pracują nad inteligencją emocjonalną,
 • ćwiczą umiejętności komunikacyjne, 
 • pracują nad inteligencją emocjonalną, 
 • kształtują i pielęgnują postawę pomocy innym,
 • poznają i stosują zasady gry fair-play,
 • budują poczucie wiary we własne możliwości,
 • doskonalą umiejętności organizacji pracy i dbania o ład na stanowisku pracy.

 

CELE SZCZEGÓŁOWE

Uczestnicy:

 • znają siedem cudów świata,
 • potrafią podać wybrane informacje o Latarni morskiej na wyspie Faros,
 • wiedzą co oznacza „nawigacja”

 

 NAJWAŻNIEJSZE POJĘCIA

 

 • nawigacja,
 • 7 cudów świata,
 • latarnia morska.

PRZEBIEG ZAJĘĆ

 

 1. WSTĘP(Kontakt – Connect) – 15 minut
  Prowadzący rozmawia z uczestnikami na temat siedmiu cudów świata. Pyta,czy uczestnicy je znają, zapisuje siedem cudów świata na tablicy bądź wyświetla jena projektorze lub tablicy multimedialnej. Przedstawia informacje dotyczące Latarnimorskiej na Faros.
 2. BUDOWANIE (Konstruowanie – Construct) – 20 minut
  Uczestnicy konstruują latarnię morską jak najbardziej podobna do tej na wyspie FarosUczestnicy konstruują latarnię morską jak najbardziej podobna do tej na wyspie Faroswedług swojego pomysłu (niekoniecznie z użyciem silnika bądź mechanizmów).u.  
 3. PRZEMYŚLENIE (Kontemplacja – Contemplate) – 10 minut
  Prowadzący prezentuje zdjęcia latarni morskich. Rozmawia z uczestnikami o tym jak działają, do czego służą, jakie są najważniejsze cechy latarni morskiej.
 4. PRZEBUDOWANIE/PODSUMOWANIE (Kontynuacja – Continue) – 35 minut
  1. Uczestnicy starsi konstruują i programują latarnię morską według swojego pomysłu.• Uczestnicy starsi konstruują i programują latarnię morską według swojego pomysłu.
  2. Uczestnicy młodsi budują i programują latarnię morską według instrukcjiprowadzącego lub w oparciu o zdjęcia gotowego projektu (przykładowew materiałach dla prowadzącego).
 5. PODSUMOWANIE – 10 minut
  Uczestnicy prezentują i omawiają swoje projekty

 

PRZYKŁADOWE MATERIAŁY INFORMACYJNE DLA PROWADZĄCEGO

Latarnia morska w Aleksandrii:
https://pl.wikipedia.org/wiki/Latarnia_morska_na_Faros

https://histmag.org/Cud-drugi.-Latarnia-morska-na-Faros-1242

https://www.szkolnictwo.pl/szukaj,Latarnia_morska_na_Faros

 

Latarnia morska

https://pl.wikipedia.org/wiki/Latarnia_morska

https://latarnie.com.pl/index.php/poczatki-i-rozwoj-systemu-latarni-morskich/

 

Nawigacja

https://pl.wikipedia.org/wiki/Nawigacja

 

PRZYKŁADOWE ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNE

 Latarnia morska wedo

  

 

Newsletter

Zapisz się już teraz