fbpx

Wielkość czcionki:

 • A
 • A
 • A

Kontrast strony:

 • A
 • A
 • A

AKCES Edukacja na portalach społecznościowych

Porównywanie liczb

Scenariusz zajęć z wykorzystaniem zestawu LEGO® Education Zestaw Kreatywny (6 klocków)

 

Wiek uczestników: : klasa 1, edukacja wczesnoszkolna
Liczba uczestników: cała grupa
Czas trwania zajęć: 45 minut
Autorka: Małgorzata Leśniewicz
Nazwa placówki": Szkoła Podstawowa nr 10 w Kaliszu
Link do strony placówki: : https://sp10.kalisz.pl/

Scenariusz powstał w ramach programu Ambasador Przyjaznej Edukacji

ZAPIS W DZIENNIKU:

Liczenie, porównywanie, dodawanie i odejmowanie w zakresie 10.
Zapoznanie ze znakiem <, >, =, stosowanie znaków w praktyce.

CELE OGÓLNE

 • Uczeń liczy i porównuje liczby. 
 • Uczeń współpracuje w grupie podczas zadań praktycznych z wykorzystaniem klocków LEGO.

CELE SZCZEGÓŁOWE

 • poprawnie zapisuje cyfry,
 • dodaje i odejmuje w zakresie 10,
 • zna i stosuje znaki <, >, =, 
 • uczestniczy w zabawach edukacyjnych,
 • zgodnie współpracuje w grupie,
 • dokonuje samooceny i oceny koleżeńskiej

METODY I TECHNIKI PRACY

 • samodzielnych doświadczeń
 • pogadanka,
 • pokaz,
 • praca z tablicą multimedialną,
 • praca kreatywna z klockami lego education

FORMY PRACY

 • praca w grupach,
 • zbiorowa,
 • indywidualna

CZEGO POTRZEBUJESZ?

 • karty pracy,
 • liczmany
 • karteczki z cyframi
 • postać krokodyla
 • multibook
 • klocki lego education

PRZEBIEG ZAJĘĆ

 • Zabawa na początek zajęć – metoda 6 klocków. Każde z dzieci otrzymuje zestaw 6 klocków, zadaniem jest zbudowanie jak najwyższej wieży. Porównywanie swoich budowli, sprawdzenie na ile sposobów można wykonać to zadanie.
 • Wysłuchanie bajki o krokodylu, który był łakomczuszkiem. Zauważenie przez dzieci zasady, że krokodyl zawsze wybiera tą porcję jedzenia, gdzie jest więcej smakołyków.
 • Zadania praktyczne z wykorzystaniem klocków LEGO. Dzieci układają równania matematyczne. Następnie w miejsce klocków oraz patyczkowych krokodylków wstawiają liczby:
 • Praca w parach. Każda para otrzymuje kostkę do gry i kartkę w kratkę. Dzieci rzucają kostką, zapisują na kartce ile oczek wypadło, następnie wstawiają odpowiedni znak < ,>,=
 • Porównywanie liczb – ćwiczenia. Zadanie w aplikacji learningapps: https://learningapps.org/3269125
 • Poznanie piosenki „Krokodyla znak” https://www.youtube.com/watch?v=5FxlJGCmanU
 • Sprawdzenie stopnia osiągnięcia celów lekcji. Udzielenie odpowiedzi na pytanie: Czego dzisiaj się nauczyłem/nauczyłam.

 

INSPIRACJE

 

scenariusz porównywanie liczb 1scenariusz porównywanie liczb 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

scenariusz porównywanie liczb 3

 

 

Newsletter

Zapisz się już teraz