fbpx

Wielkość czcionki:

 • A
 • A
 • A

Kontrast strony:

 • A
 • A
 • A

AKCES Edukacja na portalach społecznościowych

Baśnie braci Grimm

Scenariusz zajęć z wykorzystaniem zestawu LEGO® Education StoryTales

Wiek uczestników: 4 - 6 lat
Liczba uczestników: 20 osób
Czas trwania zajęć:  ok. 90 minut
Autor: Iga Malik

 

CELE OGÓLNE


Celem zajęć jest rozwijanie kompetencji w zakresie nauk:

 • humanistycznych
 • informatycznych
 • przyrodniczych

 Powyższe cele realizowane są poprzez:

 • kreowanie historii i wizualizowanie ich używając klocków,
 • pracę technikami takimi jak burza mózgów, prezentacja projektów przygotowanych w domu, tworzenie dokumentacji prac własnych na zajęciach i w domu,
 • pracę indywidualną i w grupach.

 Podczas zajęć uczestnicy:

 • rozwijają kompetencje lingwistyczne,
 • poznają różne formy konstruowania wypowiedzi ustnych i pisemnych,
 • poszerzają wiedzę z zakresu gramatyki i ortografi i,
 • rozwijają i doskonalą umiejętność myślenia logicznego i przyczynowo –skutkowego, 
 • trenują kreatywność, wyobraźnię przestrzenną,
 • doskonalą umiejętności pracy zespołowej, 
 • ćwiczą umiejętności komunikacyjne, pracują nad inteligencją emocjonalną,
 • kształtują i pielęgnują postawę pomocy innym,
 • poznają i stosują zasady gry fair-play,
 • budują poczucie wiary we własne możliwości, 
 • doskonalą umiejętności organizacji pracy i dbania o ład na stanowisku pracy.

 

 CELE SZCZEGÓŁOWE

Uczestnicy:

 • znają wybrane baśnie braci Grimm,
 • potrafią odtworzyć przebieg wydarzeń w wybranych baśniach,
 • kreują własne zakończenia dla wybranych baśni.

 

NAJWAŻNIEJSZE POJĘCIA

 • baśń,
 • autor,
 • morał,
 • dobro,
 • zło,
 • przebieg wydarzeń.

PRZEBIEG ZAJĘĆ:

 1. WSTĘP  10 minut

  Prowadzący rozmawia z dziećmi na temat ich ulubionych baśni. Pyta, czy znają ich autorów.
  • Prezentuje dzieciom wybrane baśnie braci Grimm („Czerwony kapturek”, „Kopciuszek”, „Królewna Śnieżka”, „Jaś i Małgosia”, „Śpiąca królewna”, „Roszpunka”). Prezentacja może odbywać się np. poprzez wyświetlenie na tablicy multimedialnej bądź pokazanie ilustracji z książki, demonstrację fragmentów filmów animowanych, prezentację charakterystycznych przedmiotów dla danej baśni itp.
  • Jeśli czas pozwoli można odczytać wybrane baśnie (przykładowe zdjęcia i baśnie w materiałach dla prowadzącego).
  • Rozmawia z uczestnikami o morałach zawartych w każdej z wybranych baśni.

 2.  BUDOWANIE(30 minut):

• Uczestnicy w pięcioosobowych grupach odtwarzają wybraną baśń.
• Na każdej płytce budują jedną część historii tak, by po połączeniu wszystkich zbudowane fragmenty utworzyły spójną całość. Prezentują swoje historie całej grupie.

3. PRZEMYŚLENIE(10 minut):

• Prowadzący rozmawia z uczestnikami o tym, gdzie według nich pojawia siędobro a gdzie zło w każdej z wybranych baśni.
• Uczestnicy mają za zadanie zmienić jedną (lub więcej rzeczy) w tej historii tak,by baśń nabrała nowego charakteru.

4. PRZEBUDOWANIE/PODSUMOWANIE(25 minut):

• Uczestnicy przebudowują swoje płytki (bądź jedną płytkę), po czym prezentują swoje poprawione historie.

PODSUMOWANIE  (15 minut)

Uczestnicy prezentują i omawiają swoje projekty. Prowadzący dopytujeczy w związku ze zmianami zmienił się charakter historii czy może bohaterowie. Czy mogliby przedstawić swój morał? A może pozostał niezmieniony?

PRZYKŁADOWE MATERIAŁY INFORMACYJNE DLA PROWADZĄCEGO

https://pl.wikipedia.org/wiki/Ba%C5%9Bnie_braci_Grimm
https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/czerwony-kapturek/

 

 

Newsletter

Zapisz się już teraz