fbpx

Wielkość czcionki:

 • A
 • A
 • A

Kontrast strony:

 • A
 • A
 • A

AKCES Edukacja na portalach społecznościowych

Części mowy

Scenariusz zajęć z wykorzystaniem zestawu LEGO® Education StoryStarter

 

Wiek uczestników: 8–10 lat
Liczba uczestników: 20 osób
Czas trwania zajęć: 90 minut
Autor: Iga Malik

CELE OGÓLNE

Celem zajęć jest rozwijanie kompetencji w zakresie nauk:

 • humanistycznych, 
 • informatycznych,
 • przyrodniczych.

Powyższe cele realizowane są poprzez:

 • kreowanie historii i wizualizowanie ich przy użyciu klocków,
 • pracę technikami takimi jak burza mózgów, prezentacja projektów przygotowanychw domu, tworzenie dokumentacji prac własnych na zajęciach i w domu,
 • pracę z komputerem,
 • korzystanie ze środków multimedialnych (tablica multimedialna, oprogramowanieWeDo™ 2.0, filmy instruktażowe i inne),
 • pracę indywidualną i w grupach.

Podczas zajęć uczestnicy:

 • rozwijają kompetencje lingwistyczne,
 • poznają różne formy konstruowania wypowiedzi ustnych i pisemnych,
 • poszerzają wiedzę z zakresu gramatyki i ortografii,
 • rozwijają i doskonalą umiejętność myślenia logicznego i przyczynowo –skutkowego,
 • trenują kreatywność, wyobraźnię przestrzenną,
 • doskonalą umiejętności pracy zespołowej, 
 • uczą się współpracy, 
 • kształtują postawę twórczą skłaniającą do refleksji i własnych pomysłów na konstruowanie i programowanie robotów przy użyciu dostępnych narzędzi, 
 • ćwiczą umiejętności komunikacyjne, 
 • pracują nad inteligencją emocjonalną,
 • ćwiczą umiejętności komunikacyjne, 
 • pracują nad inteligencją emocjonalną, 
 • kształtują i pielęgnują postawę pomocy innym,
 • poznają i stosują zasady gry fair-play,
 • budują poczucie wiary we własne możliwości,
 • doskonalą umiejętności organizacji pracy i dbania o ład na stanowisku pracy.

 

CELE SZCZEGÓŁOWE

Uczestnicy:

 • utrwalają wiedzę dotyczącą poznanych części mowy,
 • potrafią wymieniać przykłady każdej z omawianych części mowy,
 • tworzą własne historie tak, by zawierały podstawowe elementy (bohaterów,miejsca wydarzeń, logiczny ciąg wydarzeń ułożony w całość z zachowaniemwstępu, rozwinięcia i zakończenia itp.).

 

 NAJWAŻNIEJSZE POJĘCIA

 • części mowy,
 • rzeczownik,
 • przymiotnik 
 • czasownik,
 • przysłówek.

 

PRZEBIEG ZAJĘĆ

 

 1. Zacznij– 15 minut
  • Prowadzący pyta uczestników, jakie dotąd poznali części mowy. Zapisujete części mowy na tablicy razem z pytaniami, na jakie odpowiadają (rzeczownik– kto? co?, przymiotnik – jaki? jaka? jakie? – czasownik – co robi?). Każda z części mowy otrzymuje swój numer (może być ich więcej, np. można dodać przysłówek).
  • Uczestnicy po kolei losują z woreczka karteczki z cyframi od jednego do trzech (lub więcej, jeśli mamy więcej części mowy). Po wylosowaniu mają podać słowo będące wylosowaną częścią mowy (np. 1 – rzeczownik – uczestnik mówi: piłka). Pozostali uczestnicy mogą reagować, jeśli ktoś się pomyli i podpowiedzieć poprawną część mowy, jeśli zajdzie taka potrzeba.

 2. Zbuduj  – 15 minut
  Prowadzący podaje temat, który ma zostać zbudowany przez każdą pięcioosobową grupę. Może być wspólny dla wszystkich grup lub każda z grup może mieć inny, np. plaża, zoo, zamek, plac zabaw itp.
  Uczestnicy budują wspólnie na jednej płytce konstrukcję odpowiadającą wybranemu tematowi.

 3. Zastanów się  – 15 minut
  Uczestnicy wypełniają tabelkę (przykładowa w materiałach dla prowadzącego) wprowadzając do niej jak najwięcej części mowy z każdej grupy. Słowa wpisywanedo tabeli mają być takimi, którymi można opisać ich konstrukcję. Mają pasowaćdo wybranego tematu.

 4. Zastosuj – 35 minut
  Uczestnicy budują w dowolny sposób historię tak, by opowiadając ją wykorzystać jak najwięcej części mowy wypisanych w tabelce. Mogą zrobić to na kartkach lub używając oprogramowania.

 5. Podsumowanie - 10 minut
  Uczestnicy prezentują i omawiają swoje projekty. Prowadzący sprawdza poprawność wpisu słów do tabeli oraz odznacza te, które pojawiły się w historii każdej grupy uczestników.

 

PRZYKŁADOWE MATERIAŁY INFORMACYJNE DLA PROWADZĄCEGO

Newsletter

Zapisz się już teraz