fbpx

Wielkość czcionki:

 • A
 • A
 • A

Kontrast strony:

 • A
 • A
 • A

AKCES Edukacja na portalach społecznościowych

Dlaczego statki nie toną?

Scenariusz zajęć z wykorzystaniem zestawu LEGO® Education Maszyny Proste DUPLO® i LEGO® Education Zbuduj Emocje

Scenariusz stworzony w ramach programu Ambasador Przyjaznej Edukacji.

Autor: Joanna Zdanowicz, Marzena Pieczyńska
Nazwa placówki: Przedszkole nr 150 “Baśniowy Dom”
Link do strony placówki: https://p150poznan.szkolnastrona.pl/
Poziom edukacyjny: grupa dzieci 6-letnich
Liczba uczestników: 25
Czas trwania zajęć: 40 min

 

INFORMACJE OGÓLNE

Cele ogólne:

   • rozwijanie umiejętności współpracy w grupie;
   • rozwijanie inwencji twórczej i wyobraźni;
   • zapoznanie dzieci ze zjawiskiem pływania i tonięcia ciał;
   • wzbogacanie słownika technicznego;
   • nauka wyciągania wniosków na podstawie zaobserwowanych zjawisk.

Cele szczegółowe:

   • potrafi zbudować prosty model statku;
   • wie, że niektóre ciała utrzymują się na wodzie, a niektóre toną;
   • tłumaczy, jak statki utrzymują się na wodzie i jak są napędzane;
   • wyciąga logiczne wnioski z przeprowadzonych doświadczeń;
   • trenuje umiejętność pracy zespołowej.

Czego potrzebujesz:

   • mały kwadratowy klocek, 
   • duży płaski klocek, 
   • kamień, 
   • nakrętka, 
   • kawałek styropianu, 
   • metalowy klucz, 
   • piórko, 
   • ołówek, 
   • guzik, 
   • liść, 
   • kolorowy patyczek, 
   • skorupka od orzecha, 
   • balon,
   • korytko z wodą,
   • Zestaw Lego „Maszyny Proste”
   • Zestaw Lego „Emocje”,
   • sprzęt do odtworzenia filmiku.

PRZEBIEG ZAJĘĆ:

 1. Zaangażowanie - 5 minut:

  1. Przywitanie – „Fala”
   Nauczyciel prosi dzieci aby ustawiły w kole. Robimy „falę”, unosząc po kolei ręce do góry. Dzieci robią kilka okrążeń, zmieniając kierunek po pełnym okrążeniu. Nauczyciel prosi dzieci by usiadły.

  2. Burza mózgów – „Jak to się dzieję, że żaglówka i statek płyną?”
   Odtwarzamy dzieciom krótki film, przedstawiający płynącą żaglówkę. Zadajemy dzieciom pytanie: „Jak to się dzieje, że żaglówka płynie?”. Odpowiedzi zapisujemy na tablicy w formie mapy myśli.

 2. Poszukiwanie - 15 min:

  1. Zabawa badawcza - „Co pływa, a co tonie” 
   Dzieci siedzą w kole, nauczyciel prezentuje przyniesione przedmioty. Dzieci wrzucają przedmioty do miski, obserwują i opisują zachowanie przedmiotów. Zastanawiają się, co powoduje utrzymanie się przedmiotów na powierzchni wody i ich tonięcie. Podają wszystkie swoje pomysły. Nauczyciel zadaje pytania pomocnicze, np. ,,Dlaczego klucz tonie? Dlaczego balon i plastikowy klocek nie tonie?".

   Po wykonaniu doświadczenia, dzieci wymieniają przedmioty, które pływały po wodzie, czyli: ołówek, drewniany klocek, plastikowy klocek, piłeczka pingpongowa, kawałek styropianu i z jakich surowców zostały wykonane: drewno, plastik, styropian.

   Następnie nauczycielka prosi dziecko o wrzucenie kulki z plasteliny - dzieci obserwują co się z nią dzieje, a następnie tę samą plastelinę rozpłaszcza (tworzy z niej łódkę) i kładzie na wodzie - plastelina nie tonie. Następnie sprawdzają czy trzeba ostrożnie wkładać spodeczek z plasteliny, czy można włożyć go pionowo.

   Dzieci dochodzą do wniosku, że toną przedmioty ciężkie, pełne w środku. Pływają lekkie i wypełnione powietrzem. Utrzymanie się przedmiotu na powierzchni wody zależy również od materiału, z jakiego jest wykonany i od jego kształtu. Dowiadują się też, że należy ostrożnie kłaść przedmioty na powierzchnię wody, aby nie zatonęły.

  2. Budujemy modele statków

   Dzieci tworzą własne konstrukcje statków lub żaglówek. Wykorzystują w tym celu zestaw Lego Maszyny Proste. Dzielimy grupę na zespoły trzyosobowe. Przedstawiamy dzieciom różne modele statków: katamaran, tratwę, żaglówkę i kontenerowiec. Dzieci wybierają jaki model statku zbudują.

 3. Wyjaśnienie - 10 min:

  1. Sprawdzamy, czy statki pływają 

   Po skończonej pracy, każda grupa prezentuje swój model statku, podchodzi do korytka wypełnionego wodą i sprawdza, czy statek utrzyma się na wodzie. Jeśli tak, może nadać mu imię.

 4. Rozwijanie - 5 min:

  Jeśli któryś statek nie utrzymuje się na wodzie, autorzy sprawdzają, dlaczego zatonął i poprawiają konstrukcje. Sprawdzamy jaką rolę w napędzaniu statku odgrywa wiatr – napędzamy statki siłą wiatry (dmuchamy i wachlujemy na nie)

 5. Ewaluacja - 5 min:
  Podsumowujemy zajęcia.
  Dzieci opowiadają jakie cechy budowy statków umożliwiają im pływanie.
  Dzieci budują postacie z minką odpowiadającą stopniowi swojego zadowolenia z zajęć - zadowoloną, obojętną i smutną.


DODATKOWO

Przykładowe materiały dla prowadzącego:

Link do przykładowego filmiku o żaglówce

scenariusz żaglówka maszyny proste1

scenariusz żaglówka maszyny proste 2

Newsletter

Zapisz się już teraz