fbpx

Wielkość czcionki:

 • A
 • A
 • A

Kontrast strony:

 • A
 • A
 • A

AKCES Edukacja na portalach społecznościowych

Huśtawka

Scenariusz zajęć z wykorzystaniem zestawu LEGO® Education WeDo 2.0

Wiek uczestników: 6–9 lat
Liczba uczestników: 12 osób
Czas trwania zajęć: 90 minut
Autor: Iga Malik

CELE OGÓLNE

Celem zajęć jest rozwijanie kompetencji w zakresie nauk:

 • matematycznych,
 • naukowo-technicznych,
 • informatycznych,                                                                                                                                                                                                       
 •  przyrodniczych.

Powyższe cele realizowane są poprzez:

 • pracę z komputerem,
 • konstruowanie z klocków według instrukcji i własnych pomysłów,
 • programowanie skonstruowanych robotów według instrukcji i własnego pomysłu,
 • przebudowywanie projektów tak, by pełniły inne funkcje,
 • szukanie korelacji działania projektów z otaczającym nas światem (burza mózgów, prezentacja projektów przygotowanych w domu, prowadzenie kart obserwacji projektu na zajęciach i w domu),
 • korzystanie ze środków multimedialnych (tablica multimedialna, oprogramowanie WeDo™ 2.0, filmy instruktażowe i inne),
 • pracę indywidualną i w grupach.

Podczas zajęć uczestnicy:

 • poznają podstawy konstruowania i programowania,
 • rozwijają i doskonalą umiejętność myślenia logicznego i przyczynowoskutkowego,
 • trenują kreatywność, wyobraźnię przestrzenną,
 • doskonalą umiejętności pracy zespołowej,
 • kształtują postawę twórczą skłaniającą do refleksji i własnych pomysłów na konstruowanie i programowanie robotów przy użyciu dostępnych narzędzi,
 • uczą się współpracy,
 • ćwiczą umiejętności komunikacyjne, pracują nad inteligencją emocjonalną,
 • kształtują i pielęgnują postawę pomocy innym,
 • poznają i stosują zasady gry fair-play,
 • budują poczucie wiary we własne możliwości,
 • doskonalą umiejętności organizacji pracy i dbania o ład na stanowisku pracy.

CELE SZCZEGÓŁOWE

Uczestnicy:

 • wiedzą co to jest huśtawka wahadłowa,
 • znają zasady bezpiecznego korzystania z huśtawek na placu zabaw, • potrafią wykorzystać blok mocy silnika w oprogramowaniu WeDo™ 2.0.

NAJWAŻNIEJSZE POJĘCIA

 • huśtawka wahadłowa,
 • moc silnika,
 • bezpieczeństwo.

PRZEBIEG ZAJĘĆ1. ZACZNIJ – 20 minut

Prowadzący rozmawia z uczestnikami o huśtawkach. Pyta, jakie widzieli, z jakich korzystali, które najbardziej lubią. Wyjaśnia, że tematem dzisiejszych zajęć będzie huśtawka wahadłowa (informacje pomocnicze w materiałach dla prowadzącego). Prosi o informacje na temat bezpiecznego użytkowania – na co trzeba uważać przed rozpoczęciem i w trakcie huśtania oraz po zejściu z huśtawki.

Prosi uczestników o narysowanie/ulepienie z plasteliny czy innego tworzywa ich wymarzonej huśtawki.

 1.  ZBUDUJ – 25 minut
 • Uczestnicy starsi konstruują i programują huśtawkę według swojego projektu.
 • Uczestnicy młodsi budują i programują huśtawkę korzystając ze zdjęć prezentowanych przez prowadzącego (przykładowe rozwiązania w materiałach dla prowadzącego).

2. ZASTANÓW SIĘ – 10 minut

Uczestnicy prezentują swoje projekty i omawiają rozwiązania konstrukcyjne.

Następnie mają za zadanie wymyślić jak przebudować huśtawkę, by zmieściło się na niej jak najwięcej osób/ładunku. Podczas huśtania zawartość huśtawki (ludziki, klocki czy inne drobne, zatwierdzone przez prowadzącego przedmioty) mają pozostać bezpieczne na huśtawce. Będzie to wymagało również eksperymentów z programem.

Prowadzący prezentuje blok dotyczący mocy silnika i zachęca uczestników do eksperymentów z jego użyciem.

3. ZASTOSUJ – 25 minut

Uczestnicy realizują swoje pomysły przebudowując modele huśtawek – dodają siedziska, barierki zabezpieczające, zmieniają programy, za każdym razem sprawdzając rozwiązanie.

PODSUMOWANIE – 10 minut

Uczestnicy prezentują swoje projekty. Dzielą się spostrzeżeniami dotyczącymi programowania z użyciem bloku mocy silnika, pokazują, jak duży ładunek/liczbę osób udało im się rozhuśtać tak, by bezpiecznie utrzymały się na huśtawce.

PRZYKADOWE MATERIAŁY INFORMACYJNE DLA PROWADZĄCEGO

HUŚTAWKA WAHADŁOWA: z ruchomym elementem, poruszającym się wahadłowo, na którym znajduje się miejsce do siedzenia dla jednej lub kilku osób. Urządzenie jest wprawiane w ruch przez użytkownika, który w odpowiednim rytmie zmienia swoje położenie lub odpycha się od nieruchomych elementów

Hustawki

Przykładowe rozwiązanie

Przykładowe rozwiązanie

Przykładowy program

Przykładowy program

Newsletter

Zapisz się już teraz