fbpx

Wielkość czcionki:

 • A
 • A
 • A

Kontrast strony:

 • A
 • A
 • A

AKCES Edukacja na portalach społecznościowych

Karuzela z WeDo 2.0

Scenariusz zajęć z wykorzystaniem zestawu LEGO® Education WeDo 2.0

 

Wiek uczestników: 6–9 lat
Liczba uczestników: 12 osób
Czas trwania zajęć: 90 minut
Autor: Iga Malik

CELE OGÓLNE

Celem zajęć jest rozwijanie kompetencji w zakresie nauk:

 • matematycznych,
 • naukowo-technicznych, 
 • informatycznych,
 • przyrodniczych.

Powyższe cele realizowane są poprzez:

 • pracę z komputerem,
 • konstruowanie z klocków według instrukcji i własnych pomysłów,
 • programowanie skonstruowanych robotów według instrukcji i własnego pomysłu,
 • przebudowywanie projektów tak, by pełniły inne funkcje, 
 • szukanie korelacji działania projektów z otaczającym nas światem (burza mózgów,prezentacja projektów przygotowanych w domu, prowadzenie kart obserwacji projektu na zajęciach i w domu),
 • korzystanie ze środków multimedialnych (tablica multimedialna, oprogramowanieWeDo™ 2.0, filmy instruktażowe i inne),
 • pracę indywidualną i w grupach.

Podczas zajęć uczestnicy:

 • poznają podstawy konstruowania i programowania,
 • rozwijają i doskonalą umiejętność myślenia logicznego i przyczynowo –skutkowego,
 • trenują kreatywność, wyobraźnię przestrzenną,
 • doskonalą umiejętności pracy zespołowej, 
 • uczą się współpracy, 
 • kształtują postawę twórczą skłaniającą do refleksji i własnych pomysłów na konstruowanie i programowanie robotów przy użyciu dostępnych narzędzi, 
 • ćwiczą umiejętności komunikacyjne, 
 • pracują nad inteligencją emocjonalną,
 • ćwiczą umiejętności komunikacyjne, 
 • pracują nad inteligencją emocjonalną, 
 • kształtują i pielęgnują postawę pomocy innym,
 • poznają i stosują zasady gry fair-play,
 • budują poczucie wiary we własne możliwości,
 • doskonalą umiejętności organizacji pracy i dbania o ład na stanowisku pracy.

 

CELE SZCZEGÓŁOWE

Uczestnicy:

 • potrafią rozpoznać mechanizm przekładni zębatej kątowej,
 • potrafią skonstruować mechanizm przekładni zębatej kątowej,
 • wiedzą, co to jest siła dośrodkowa,
 • rozumieją działanie siły dośrodkowej.

 NAJWAŻNIEJSZE POJĘCIA

 • siła dośrodkowa,
 • przekładnia zębata kątowa.

 

PRZEBIEG ZAJĘĆ

 

 1. Zacznij – 20 minut
  Gdy jest możliwość wyjścia na pobliski plac zabaw, dobrze byłoby pozwolić uczestnikom pokręcić się na karuzeli. Można też zrobić to w dniach poprzedzających zajęcia ub poprosić, by uczestnicy skorzystali z karuzeli na przydomowych placach zabawi z tymi doświadczeniami przyszli na zajęciach. Można wyświetlić film pokazujący różnego rodzaju karuzele np. łańcuchową czy krzesełkową i porozmawiać z uczestnikami o tym, jak się czują na karuzeli, w którą stronę „wciska ich” podczas wirowania. Prowadzący omawia działanie siły dośrodkowej (pomocne informacje w materiałach dla prowadzącego).

 2. Zbuduj  – 25 minut
  Uczestnicy starsi budują karuzelę według swojego pomysłu. Można zaprezentować im, jak wygląda przekładania zębata kątowa i zaproponować, by skorzystali z takiego mechanizmu podczas konstruowania modeli. Uczestnicy młodsi odtwarzają karuzelę ze zdjęć prezentowanych przez prowadzącego(przykład konstrukcji w materiałach dla prowadzącego). Mogą się tylko inspirować podpowiedzią ze zdjęcia i stosować swoje własne rozwiązania.

 3. Zastanów się/Zastosuj  – 35 minut
  Uczestnicy prezentują swoje projekty na takim etapie budowania na jakim są. Razem z prowadzącym omawiają je wyciągając wnioski co do najskuteczniejszych rozwiązań. Uczestnicy kończą swoje projekty, programują je na różne sposoby. Mogą używać bloków dotyczących świateł na hubie, dźwięków, zmiennej prędkości wirowania itp., aby karuzela była jak prawdziwa atrakcja z wesołego miasteczka. Uczestnicy testują krzesełka na karuzelach umiejscawiając na nich ludziki Lego® lub małe zabawki które mogą przynieść z domu. Dzięki temu sprawdzą działanie siły dośrodkowej.

  Podsumowanie
   - 10 minut

Uczestnicy jeszcze raz dokonują prezentacji, tym razem gotowych modeli. Dzielą się spostrzeżeniami. Rozmawiają z prowadzącym o tym, czy udało im się zaobserwować działanie siły dośrodkowej na swoich modelach.

 

PRZYKŁADOWE MATERIAŁY INFORMACYJNE DLA PROWADZĄCEGO


https://pl.wikipedia.org/wiki/Si%C5%82a_do%C5%9Brodkowa

przekładnia kątowa:

 przekładnia kątowa

 

PRZYKŁADOWE ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNE

 

 WeDo Karuzela 2WeDo Karuzela1

 

 

Newsletter

Zapisz się już teraz