fbpx

Wielkość czcionki:

 • A
 • A
 • A

Kontrast strony:

 • A
 • A
 • A

AKCES Edukacja na portalach społecznościowych

Kombinatoryka, czyli jak kombinują matematycy.

Scenariusz zajęć z wykorzystaniem zestawu LEGO® Education Zestaw Kreatywny

 

Wiek uczestników: 12-18 lat
Liczba uczestników: 3-30 uczniów
Czas trwania zajęć: 2x45 minut
Autor: Magdalena Buchholz

CELE OGÓLNE

 • uczeń buduje model matematyczny danej sytuacji
 • uczeń tworzy strategię rozwiązania problemu
 • uczeń prowadzi rozumowanie, podaje argumenty uzasadniające poprawność rozumowania • uczeń doskonali umiejętność pracy w grupie

CELE SZCZEGÓŁOWE

Uczestnicy:

 • uczeń zlicza obiekty w prostych sytuacjach kombinatorycznych
 • uczeń zna pojęcia: kombinacja, permutacja, wariacja bez powtórzeń, wariacja z powtórzeniami
 • uczeń rozumie różnice między pojęciami: kombinacja, permutacja, wariacja bez powtórzeń, wariacja z powtórzeniami
 • uczeń potrafi zobrazować pojęcia kombinatoryczne przez wybudowanie odpowiednich obiektów
 • uczeń prowadzi rozumowanie „od szczegółu do ogółu”: znajduje metodę zliczania obiektów w sytuacjach kombinatorycznych
 • uczeń potrafi narysować trójkąt Pascala
 • uczeń potrafi wykorzystać trójkąt Pascala do zliczenia obiektów w kombinacji

 FORMY I METODY

 • metoda podająca (prezentacja multimedialna)
 • metoda grupowego rozwiązywana zadań

ŚRODKI DYDAKTYCZNE

 • zestawy klocków Lego, dla każdej grupy po 8 sztuk klocków tego samego kształtu w 5 różnych kolorach (po 40 klocków na grupę),
 • karty pracy
 • prezentacja multimedialna

PRZEBIEG ZAJĘĆ

Uczniowie dzielą się na grupy 3 lub 4 osobowe. Każda z grup otrzymuje kartę pracy oraz zestaw klocków. Nauczyciel przedstawia plan lekcji. 

Nauczyciel prezentuje i omawia zdjęcia dotyczące kombinacji (wybór 1, 2 i 3 elementów spośród 4). Uczniowie uzupełniają odpowiednie miejsca na karcie pracy. Następnie grupy rozwiązują zadanie nr 1. Uczniowie tworzą z klocków odpowiednie zestawy i zliczają obiekty. Uczniowie dostali zbyt mało klocków aby stworzyć odpowiednie zestawy do każdego przykładu – ich zadaniem jest przeanalizowanie wcześniejszych przypadków i próba znalezienia zależności. Nauczyciel pokazuje uczniom trójkąt Pascala.

Analogicznie przebiegają części lekcji związane z permutacją – zadanie 2 (nauczyciel przedstawia sposoby zbudowania wieży z 3 klocków); wariacją bez powtórzeń – zadanie 3 (nauczyciel przedstawia sposoby zbudowania wieży 1, 2 i 3 elementowej spośród 4 klocków); wariacją z powtórzeniami – zadanie 4 (nauczyciel przedstawia sposoby zbudowania wieży 1, 2 i 3 elementowej spośród 4 klocków).

Zakończenie lekcji – podsumowanie i mikroewaluacja.

UWAGI DO LEKCJI

Lekcję przeprowadziłam w dwóch klasach 3 gimnazjum. Uczniowie bardzo chętnie wykorzystywali klocki do budowania potrzebnych obiektów, intuicyjnie grupowali je np. według pierwszego użytego koloru w wieży. Po pokazaniu trójkąta Pascala uczniowie samodzielnie uzupełniali zapisy dotyczące trudniejszych przykładów kombinacji. W przypadku permutacji, wariacji bez powtórzeń oraz wariacji z powtórzeniami niektóre grupy bardzo szybko odkrywały zależności, tak że konieczne było podawanie im dodatkowych, trudniejszych przykładów. Inne grupy, po zbudowaniu modeli większości przypadków, otrzymywały ode mnie niewielkie wskazówki i również odkrywały schematy, pozwalające uzupełnić wszystkie zapisy na karcie pracy. Uczniowie pozytywnie wypowiadali się o tej lekcji.

 

Karta Pracy Karta Pracy - odpowiedzi Prezentacja

 

Newsletter

Zapisz się już teraz