fbpx

Wielkość czcionki:

 • A
 • A
 • A

Kontrast strony:

 • A
 • A
 • A

AKCES Edukacja na portalach społecznościowych

Kot z WeDo 2.0

Scenariusz zajęć z wykorzystaniem zestawu LEGO® Education WeDo 2.0

 

Na szczęście!

Wiek uczestników: 6-9 lat
Liczba uczestników: 12 osób
Czas trwania zajęć: 90 minut
Autor: Iga Malik

CELE OGÓLNE

Celem zajęć jest rozwijanie kompetencji w zakresie nauk:

 • matematycznych,
 • naukowo-technicznych, 
 • informatycznych,
 • przyrodniczych.

Powyższe cele realizowane są poprzez:

 • pracę z komputerem,
 • konstruowanie z klocków według instrukcji i własnych pomysłów,
 • programowanie skonstruowanych robotów według instrukcji i własnego pomysłu,
 • przebudowywanie projektów tak, by pełniły inne funkcje, 
 • szukanie korelacji działania projektów z otaczającym nas światem (burza mózgów,prezentacja projektów przygotowanych w domu, prowadzenie kart obserwacji projektu na zajęciach i w domu),
 • korzystanie ze środków multimedialnych (tablica multimedialna, oprogramowanie WeDo™ 2.0, filmy instruktażowe i inne),
 • pracę indywidualną i w grupach.

Podczas zajęć uczestnicy:

 • poznają podstawy konstruowania i programowania,
 • trenują kreatywność, wyobraźnię przestrzenną,
 • doskonalą umiejętności pracy zespołowej, 
 • uczą się współpracy, 
 • rozwijają i doskonalą umiejętność myślenia logicznego i przyczynowo –skutkowego,
 • kształtują postawę twórczą skłaniającą do refleksji i własnych pomysłówna konstruowanie i programowanie robotów przy użyciu dostępnych narzędzi, 
 • ćwiczą umiejętności komunikacyjne, 
 • pracują nad inteligencją emocjonalną,
 • ćwiczą umiejętności komunikacyjne, 
 • pracują nad inteligencją emocjonalną, 
 • kształtują i pielęgnują postawę pomocy innym,
 • poznają i stosują zasady gry fair-play,
 • budują poczucie wiary we własne możliwości,
 • doskonalą umiejętności organizacji pracy i dbania o ład na stanowisku pracy.

CELE SZCZEGÓŁOWE

Uczestnicy:

 • wiedzą co to jest talizman,
 • potrafią konstruować własne talizmany.

 

 NAJWAŻNIEJSZE POJĘCIA

 • talizman,
 • pech,
 • maneki-neko.

PRZEBIEG ZAJĘĆ

 

 1. WSTĘP (Kontakt – Connect) – 5 minut.
  Prowadzący rozmawia z uczestnikami o szczęściu. Co według nich jest szczęściem,co możemy robić by być szczęśliwym/mieć więcej szczęścia. Pyta, czy wiedzą,co to jest talizman – jeśli nie, wyjaśnia pojęcie. Prezentuje różne talizmany (przykładowew materiałach dla prowadzącego)
 2. BUDOWANIE (Konstruowanie – Construct) – 30 minut
  Uczestnicy konstruują talizman na szczęście. Jeśli wykorzystali silnik lub/i czujniki także go programują. Mogą to zrobić w zespołach dwuosobowych bądź pojedynczo. Prezentują i omawiają swoje talizmany: czy zrobili je dla siebie czy dla kogoś,co oznaczają poszczególne części ich talizmanu.  
 3. PRZEMYŚLENIE (Kontemplacja – Contemplate) – 10 minut
  Prowadzący prezentuje jeden z najpopularniejszych azjatyckich talizmanów – kotka machającego łapką (przykładowy w materiałach dla prowadzącego). Zadaniem uczestników jest skonstruowanie azjatyckiego talizmanu.
 4. PRZEBUDOWANIE/PODSUMOWANIE (Kontynuacja – Continue) – 35 minut
  Uczestnicy starsi konstruują i programują kotka machającego łapką wedługswojego pomysłu.
  Uczestnicy młodsi budują i programują kotka machającego łapką według lub w oparciu o zdjęcia gotowego projektu (przykładowew materiałach dla prowadzącego).
 5. PODSUMOWANIE – 10 minut
  Uczestnicy prezentują i omawiają swoje projekty

 

PRZYKŁADOWE MATERIAŁY INFORMACYJNE DLA PROWADZĄCEGO

maneki neko 1424480

lucky cat 1542969Maneki-neko:
http://www.kar-ma.pl/blog/maneki-neko-azjatycki-kot-szczescia.html
https://pl.wikipedia.org/wiki/Maneki-neko
https://japonia-online.pl/article/144

 

PRZYKŁADOWE ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNE

 

 maneko neko wedo 2.0


PROGRAM

WeDo kot program

 

 

Newsletter

Zapisz się już teraz