fbpx

Wielkość czcionki:

 • A
 • A
 • A

Kontrast strony:

 • A
 • A
 • A

AKCES Edukacja na portalach społecznościowych

Idą Święta! Pisanki - Python

Scenariusz zajęć z wykorzystaniem zestawu LEGO® Education SPIKE™ Prime

 

Wiek uczestników: klasa 6-8
Liczba uczestników: klasa
Czas trwania zajęć: 90 min
Autorka: Sylwia Milczarek
Link do strony placówki: https://sp36tychy.pl/

 

INFORMACJE OGÓLNE

Cele ogólne:

 • kompetencje informatyczne
 • umiejętności matematyczne (dostrzeganie prawidłowości)
 • programowanie Python (definicje, pętla "for")

Cele szczegółowe:

 • definicja pętli (powtórzenie)
 • definicja funkcji
 • konstrukcja definicji w Python
 • konstrukcja pętli
 • pojęcie piksela

Czego potrzebujesz:

 • zestaw LEGO® Education SPIKE™ Prime - po jednym na 3-4 osobową grupę
 • karta pracy (kreatywne wzory),
 • dostęp do internetu

 

PRZEBIEG ZAJĘĆ

 

 • Zaangażowanie – 15 minut
  Zadajemy pytania uczniom:
  ● Co to jest definicja?
  ● Podaj przykład definicji.
  ● Stwórz własną definicję słowa np. szkoła, przyjaciel, długopis.
  ● Znając polecenie "powtórz", zastanów się, jakie dodatkowe argumenty może mieć słowo "powtórz", poza liczbą powtórzeń (tutaj naprowadzamy na takie parametry jak np. wielkość powtórzeń, co ile można powtarzać np. przy rysowaniu kształtów).

  UWAGA: Rozpoczynając pracę w edytorze Python należy pamiętać o :
  - wcięciach, sygnalizujących np. rozpoczęcie pętli i jej koniec,
  - wielkich i małych litery - Python rozróżnia wielkość liter,
  - początku importującym wszelkie moduły dla poprawności działania programu

  Pisanki SPIKE 1

 • Poszukiwanie - 30 min.

Wykonujemy zadania. Uczymy się odczytywać współrzędne pikseli na wyświetlaczu.

Pisanki SPIKE 3
  hub.light_matrix.set_pixel(x,y) ………... #wyświetla konkretny piksel
  czerwony…...hub.light_matrix.set_pixel(0,0)
  zielony……...hub.light|_matrix.set_pixel(1,0)
  niebieski…...hub.light_matrix.set_pixel(3,1)

 

 

 

 

Zadanie: poproś uczniów o wskazywanie konkretnego pola, podając im wartości (x,y) lub wskazując konkretne pole poproś o odczytanie współrzędnych. Praca może odbywać się w parach uczniowskich. Celem jest oswojenie się z pozycją wyświetlanych punktów.

Wykonujemy zadanie (20 min).

Podajemy, jakie liczby wyświetli program po zaimplementowaniu pętli "for": 

 Kod  Wyświetlane liczby
for x in range(3):
    print(x)
 0, 1, 2 (kolejno od 0)
for x in range(3,8):
    print(x)
 3, 4, 5, 6, 7 (kolejno od 3 do 7 włącznie)
for x in range(3,8,2):
    print(x)
 3, 5, 7 (od 3 do 7 włącznie, licząc co 2)
for x in range(10,101,10):
    print(x)
uzupełnij z uczniami 
odp. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100


Uzupełnij z uczniami tabelkę, poproś o wygenerowanie kolejnych przykładów.

 

 • Wyjaśnianie - 35 min:

  Wykonujemy pierwsze wzory (20 min) za pomocą konstrukcji definicji w Python.

  Konstrukcja definicji:

  def cos_tam(): #nadajemy nazwę definicji
      tutaj piszemy kod definicji
  cos_tam() #tutaj wywołujemy definicje w programie, inaczej się nie wykona

  Przykłady:
   Kod  Widok na wyświetlaczu
   Pisanki SPIKE kod 1  Pisanki SPIKE 2
   Pisanki SPIKE kod 2  Pisanki SPIKE 4
   Pisanki SPIKE kod 3  Pisanki SPIKE 5
 • Generujemy kilka definicji: można skorzystać z przykładów lub poprosić o wygenerowanie nowych pomysłów (karta pracy 1  jako załącznik do tworzenia wzorów).
 • Łączymy definicje z pętlą "for", dokładając parametr losowy (poniżej przykład, który uczniowie mogą modyfikować, opisany w trzech krokach). 

  1. Początek kodu (proszę zwracać uwagę na komentarze)

  Pisanki SPIKE kod 4

  Uwaga: linia 9 ( print(los) ) drukuje w konsoli programu wylosowane liczby, co umożliwia 
  sprawdzanie, czy wyświetla się poprawny wzór.

  Widok konsoli w programie:

  Pisanki SPIKE konsola 1


  2. Tutaj dokładamy trzy definicje umieszczone w tabelce (definicje wzorów).

  3. Kolejny krok to zamknięcie wzorów w warunkach, kiedy ma się wyświetlać konkretny z nich.

  Pisanki SPIKE kod 5
 • Rozwijanie (traktujemy jako dodatkową, odrębną jednostkę lekcyjną)

  Uczniowie poszukują innych możliwych rozwiązań, sprawdzają możliwości stworzonego modelu, ulepszają go. Zachęcamy uczniów do modyfikowania wyświetlacza, czyli kodów definicji z wykorzystaniem karty pracy do generowania wzorów na papierze i jako następny krok, zachęcamy do implementacji w skrypcie.

 • Ewaluacja - 5 min

  Ewaluacja odbywa się etapami, podczas pracy w projekcie:
  - odkodowywanie pozycji piksela na wyświetlaczu,
  - znajdowanie liczb wyświetlanych w pętli.

 

DODATKOWO


Przykładowe materiały dla prowadzącego: 
Karta pracy ze schematem pikseli na hubie.

Przykładowe rozwiązania konstrukcyjne:

Pisanka SPIKE zdjęcie 1

Pisanka SPIKE zdjęcie 2


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pisanka SPIKE zdjęcie 3

Pisanka SPIKE zdjęcie 4
Newsletter

Zapisz się już teraz