fbpx

Wielkość czcionki:

  • A
  • A
  • A

Kontrast strony:

  • A
  • A
  • A

AKCES Edukacja na portalach społecznościowych

 

Fundacja LEGO inwestuje 20 milionów dolarów na innowacje wspierające neuroróżnorodność.

LE EL Lifestyle 1HY20 45027 Copy Letters 11Fundacja LEGO uruchomiła nowy program akceleracyjny Play For All, mający na celu docenienie mocnych stron dzieci neuroróżnorodnych i zapewnienie wszystkim dzieciom prawa do zabawy, nauki i rozwoju.

Z okazji Miesiąca Akceptacji Autyzmu Fundacja LEGO ogłosiła uruchomienie nowego grantu - programu bezpłatnego finansowania i mentoringu na czas określony dla instytucji społecznych, przedsięwzięć i organizacji, które chcą wspierać dzieci, zwłaszcza dzieci ze spektrum autyzmu i ADHD w nauce przez zabawę.

„Kiedy neuroróżnorodne dzieci są rozumiane, doceniane i wspierane, wszyscy odnoszą korzyści z ich ważnego i często niezwykłego wkładu” – zauważa doktor Maureen Dunne, starszy doradca i ekspert ds. specjalnych potrzeb edukacyjnych i niepełnosprawności w akceleratorze Play for All. „Neuroróżnorodni wynalazcy, naukowcy i artyści przekształcili całe gałęzie przemysłu.Cieszę się, że Fundacja LEGO zobowiązała się inwestować w przeobrażanie świata zabawy i nauki, aby innowatorzy, specjaliści i praktycy mogli wspólnie budować przyszłość, w której osoby neuroróżnorodne w pełni uczestniczą w życiu społecznym”.

le bricq motion essential lifestyle 1hy21 45401 33Powszechnie wiadomo, że instytucje skupione na neuroróżnorodności są na całym świecie niedofinansowane. Brakuje innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych. Do tej pory inwestycje w dużej mierze koncentrowały się na diagnozowaniu neuroatypowości i poszukiwaniu jej przyczyn. Istniejące rozwiązania edukacyjne dostosowywane są na bieżąco do potrzeb dzieci neuroróżnorodnych. Brakuje natomiast rozwiązań tworzonych kompleksowo z myślą o nich. Doprowadziło to do powstania luki finansowej między teorią badań naukowych a praktyką w postaci innowacji edukacyjnych. Istniejące rozwiązania nie zaspokajają niektórych najbardziej podstawowych potrzeb dzieci z neuroatypowością. Potrzebne są dalsze inwestycje, aby zachęcać innowatorów do tworzenia rozwiązań, które wspierają każde dziecko w jego rozwoju. Akcelerator Play for All ma na celu odkrywać, inspirować i wdrażać innowacje, które mogą pomóc wypełnić tę lukę.

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) szacuje, że miliard ludzi, czyli 15% światowej populacji, ma jakąś formę niepełnosprawności, a autyzm jest diagnozowany u 1 na 160 dzieci. Globalne szacunki wskazują również, że 5% światowej populacji ma AD(H)D (zdiagnozowaną lub niezdiagnozowaną).

„Uważamy, że więcej neuroróżnorodnych dzieci powinno doświadczać sprawczości płynącej z wiary we własne możliwości” – mówi Anne-Birgitte Albrectsen, dyrektor generalna LEGO Foundation. „Dzięki akceleratorowi Play for All organizacje z całego świata mogą stać się katalizatorami przyszłych innowacji. Współpracując z partnerami, dążymy do podnoszenia świadomości, zrozumienia i akceptacji neuroróżnorodności na całym świecie. Zabawa pomaga dzieciom odkrywać i doskonalić swoje mocne strony, dając im możliwość nawiązywania przyjaźni, nauki w szkole i przygotowania się do sprostania życiowym wyzwaniom”.

Siła uczenia się przez zabawę dla tej grupy dzieci jest widoczna w sukcesie pracy partnera LEGO Foundation, Play Included™. Uruchomiony w zeszłym roku program Brick-by-Brick™ ma na celu umożliwienie dzieciom zrozumienia sposobu, w jaki ich mózg jest przystosowany do komunikacji, zamiast zmuszania ich do komunikowania się w neurotypowy sposób. Badania oparte na pilotażowych wynikach badań wykazały, jak bardzo dzieci ze spektrum autyzmu lub z AD(H)D mogą odnieść korzyści z angażujących zajęć, których sercem jest nauka poprzez zabawę. To właśnie ten sukces jest inspiracją dla akceleratora Play for All.

le bricq motion prime lifestyle 1hy21 45400 12Jak to działa?

Akcelerator Play for All rozpocznie swoją działalność w kwietniu, zapewniając finansowanie w wysokości do 20 milionów dolarów 25 przedsięwzięciom i organizacjom z całego świata. Inauguracyjny program potrwa do lutego 2023 roku. Uczestnicy wezmą udział w trzyetapowym procesie selekcji, z finansowaniem, mentoringiem i nauką poprzez zabawę na każdym etapie. Aby przejść do drugiego etapu, organizacje będą musiały zaprezentować swój projekt panelowi, w którego skład wchodzą: Fundacja LEGO, eksperci kapitałowi, doradcy do spraw neuroróżnorodności oraz dzieci. Dwunastu zwycięskich kandydatów przejdzie do końcowego etapu składania wniosków. Ich pomysły zostaną przetestowane, a plany sfinalizowane. W zależności od wyników maksymalnie pięć organizacji zostanie długoterminowymi partnerami Fundacji. 

Fundacja LEGO zachęca firmy i organizacje wspierające neuroróżnorodność lub dążące do rozszerzenia swojej działalności w tym kierunku do zgłaszania się do programu za pośrednictwem strony internetowej.

Doktor Gina Gómez de la Cuesta, psycholożka, założycielka i dyrektor Play Included, mówi: „Wpływ tego rodzaju finansowania i wsparcia eksperckiego na organizacje takie jak nasza jest nie do przecenienia. Dzieci autystyczne i z ADHD często doświadczają problemów z niską samooceną i pewnością siebie, spowodowanych błędnymi wyobrażeniami o neuroróżnorodności w społeczeństwie. Stosując uczenie się poprzez zabawę, specjalnie zaprojektowaną dla praktycznych potrzeb naszej społeczności, dzieci neuroróżnorodne są zachęcane do rozwijania umiejętności współpracy, komunikacji i rozwiązywania problemów. Program wspiera również uczniów zaangażowanych w nasz projekt szkół w budowaniu pewności siebie i czerpaniu radości z własnej wyjątkowości”.

Więcej informacji na temat akceleratora Play for All i formularz rejestracyjny można znaleźć na stronie https://learningthroughplay.com/play-for-all.

 

źródło: Materiały Fundacji LEGO

Newsletter

Zapisz się już teraz